DAR ABSOLWENTÓW SZKOŁY

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w I Liceum Ogólnokształcącym „Collegium Gostomianum” w Sandomierzu zostało oddane młodzieży do użytku nowoczesne wyposażenie pracowni informatycznej. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był nauczyciel informatyki Aleksander Paszkowski, który poprosił o pomoc Kapitułę Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i I-go Liceum Ogólnokształcącego „Confraternitas Gostomianum” w Sandomierzu.

Dotychczasowe wyposażenie pracowni pochodziło z 2002 roku i nie spełniało obecnych norm. Kapituła Stowarzyszenia zorganizowała akcję zbierania funduszy wśród członków Stowarzyszenia, dokonała zakupu 15 zestawów komputerowych i przekazała szkole w darze. Obecnie pracownia dysponuje nowoczesnymi komputerami HP Pentium 4, monitorami i oprogramowaniem Windows 7 Professional. Uczniowie już korzystają z nowoczesnej pracowni, a jej uroczyste otwarcie miało miejsce podczas Hieronimków - dorocznego święta Collegium Gostomianum w dniu 27 września 2013 roku.

Członkowie Kapituły wręczyli Dyrektorowi Krzysztofowi Zielińskiego uroczysty Akt Darowizny, a następnie przecięto wstęgę i otwarto pracownię.

fot: Marta Korzynek

Spójnia"  W numerze artykuł o pracowni informatycznej

FUNDATORZY:

 1. Aschenbrenner Rajmund
 2. Banaszkiewicz Krzysztof
 3. Bochniak Ryszard
 4. Bokwa (Kosanowska) Anna
 5. Bokwa Przemysław
 6. Borowski Jerzy
 7. Cieślik Jerzy
 8. Chruściak Dariusz
 9. Czerwiec Wojciech
 10. Ćwik Ireneusz
 11. Grab (Mucha) Joanna
 12. Gradzińska Wioletta
 13. Guja (Litwińska) Anna
 14. Janos Jacek
 15. Kędziora Michał
 16. Kiec Leszek
 17. Kowalska (Bęc) Anna
 18. Lisowska-Paterek Barbara
 19. Łuczak (Zając) Małgorzata
 20. Łuczak Grzegorz
 21. Majsak Wojciech
 22. Marzec Marcin
 23. Masternak Renata
 24. Masternak Tomasz
 25. Mróz Joanna
 26. Mróz Mirosław
 27. Pacholczak Adam
 28. Palacz Grzegorz
 29. Paszkowska Danuta
 30. Piotrowicz (Sieciarska) Joanna
 31. Sobolewska (Sałwicka) Elżbieta
 32. Sobolewski Janusz
 33. Stec Rafał
 34. Szpakowska-Cydejko Aleksandra
 35. Wawer Anna