Tylko w naszej pamięci możemy odnaleźć pogubione ścieżki dawnych przeżyć, tę przeszłość, o której mówi Norwid, że "wieczność jest dobą, wrócili Ideą, nie powróci sobą". Bo przeszłość nie wraca, to my wracamy w miniony czas wspomnieniem, które jest zapisem naszej pamięci. To z tej serdecznej pamięci o naszej szkole, o gimnazjum i liceum sandomierskim zrodziły się myśli zwoływania dawnych jej "scholarów".

 1.  I Zjazd koleżeński odbył się w dniu 15 sierpnia 1925 roku
 2.  II - w dniu 28 czerwca 1936 r.
 3.  III - w dniach 28-29 czerwca 1958 r.
 4.  IV - w dniu 6 października 1973 r. (w 200 rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) - był to zjazd uczestników tajnego nauczania
 5.  V - w dniach 6-7 października 1990 r.
 6.  VI - 1997 r.
 7.  VII - w dniach 5-6 października 2002 r. Zjazd2002
 8.  VIII - w dniach 5-6-7 października 2007 r. Zjazd 2007 r.
 9. IX - w dniach 6-7 października 2012 r. Zjazd 2012 r.
 10. X - w  dniach 7-8 października 2017 r.
 11. XI w dniach 8-9 października 2022 r.