KLAUZULA INFORMACYJNA OBOWIĄZUJĄCA PO ROZPOCZĘCIU STOSOWANIA RODO – W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kanclerz Stowarzyszenia Wychowanków I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum z siedzibą w Sandomierzu ul. Długosza 7, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • inspektorem danych osobowych  u  Administratora  jest j/w.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gromadzenia danych osobowych związanych z organizacją XI Zjazdu Absolwentów i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • podanie danych jest niezbędne do organizacji Zjazdu Absolwentów,
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Kapitułę Stowarzyszenia.