Stowarzyszenie jest wydawcą kalendarza planszowego z wizerunkiem budynku Collegium Gostomianum. W latach pozjazdowych umieszcza się w nim zdjęcie zbiorowe uczestniczących w nich absolwentów. Udaje się to dzięki zaangażowaniu sponsorów finansujących koszty składu i druku kalendarzy. Do niedawna sponsorami kalendarza były Politechnika Świętokrzyska, Karpacka Spółka Gazownictwa oddział w Sandomierzu, Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. Od kilkunastu lat sponsorami kalendarza są Urząd Miejski w Sandomierzu i Starostwo Powiatowe w Sandomierzu. Od kilku lat do grona naszych darczyńców należą: PGKiM Sandomierz, PEC Sandomierz, Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy i FHU JAP Janusz Poński. Kolejne edycje kalendarza wspiera finansowo również Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum. Kapituła przekazuje nieodpłatnie dużą część nakładu kalendarza szkole dla nauczycieli, pracowników i  uczniów.

Nasze kalendarze są kolportowane również wśród absolwentów i sympatyków szkoły mieszkających w różnych częściach globu. Promują Sandomierz i Collegium Gostomianum m. in. w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie i wielu państwach europejskich.

Kalendarze 2012-2023

 kalendarz2023