Na posiedzeniu Kapituły Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego Confraternitas Gostomianum w Sandomierzu została podjęta decyzja o przyznawaniu dyplomów odnowionej matury. Zatwierdzono specjalny regulamin i począwszy od 1993 roku są one przyznawane Absolwentom, którzy w jakiś sposób przyczynili się do popularyzacji naszej szkoły. Od kilku lat wyróżnienie przyznawane jest wszystkim Absolwentom, którzy ukończyli szkołę co najmniej 50 lat temu i wzięli udział w zjeździe absolwentów.

Dyplom drukowany jest na papierze czerpanym specjalną czcionką o treści:

Wszem wobec i każdemu z osobna, komu to wiedzieć należy,
oznajmiamy, iż wielką, niezaprzeczalną wolą
Kapituły Confraternitas Gostomianum jest,
by dostojnemu Wychowankowi Collegium Gostomianum

Imię i nazwisko - rok matury

po latach wielu owo Diploma nadać.
Co uczyniwszy, o wielkiej admiracji
naszej zapewniamy.