X ZJAZD ABSOLWENTÓW COLLEGIUM GOSTOMIANUM

W dniach 7-8 października 2017 roku w Sandomierzu miał miejsce kolejny, dziesiąty już Zjazd Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum połączony z jubileuszem 415-lecia szkoły.Organizatorem tych uroczystości było Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego Confraternitas Gostomianum przy pomocy i zaangażowaniu dyrekcji, grona pedagogicznego i całej społeczności uczniowskiej. Pragnieniem Kapituły Stowarzyszenia w składzie: Janusz Sobolewski (kanclerz), Wojciech Czerwiec (wicekanclerz) i Grzegorz Łuczak (skarbnik) było, aby takie „spotkanie po latach” było miłym i niezapomnianym przeżyciem dla koleżanek i kolegów absolwentów. Na spotkanie przybyła prawie 500-osobowa grupa absolwentów Collegium Gostomianum nie tylko z całego kraju, ale również z Kanady, USA, Australii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i Austrii. Nie zabrakło naszych wybitnych absolwentów, Honorowych Obywateli Miasta Sandomierza: prof. Stanisława Adamczaka, byłego rektora Politechniki Świętokrzyskiej, dr. Janusza Kamockiego, żołnierza Armii Krajowej i wybitnego etnografa, prof. Adama Myjaka, artystę rzeźbiarza i rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. Andrzeja Schinzla, światowej sławy matematyka. Najstarszy uczestnik zjazdu zdał maturę w 1946, a najmłodszy w 2010 roku. Przybyli również emerytowani i obecni profesorowie naszej szkoły.Wśród zaproszonych gości była dr inż. Anna Sońta, przedstawicielka Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, reprezentowali Arkadiusz Bąk Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Andrzej Swajda radny sejmiku. Gośćmi zjazdu byli również Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza i Tomasz Huk Przewodniczący Rady Powiatu. Marcin Piwnik Członek Zarządu Powiatu, Paweł Niedźwiedź Sekretarz Powiatu oraz dr Janusz Suszyna, reprezentowali Starostę Sandomierskiego. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty reprezentowała Pani Małgorzata Lipa. Zjazd swoją obecnością zaszczycił Poseł na Sejm RP Pan Andrzej Kryj, który 9 października na posiedzeniu Sejmu wygłosił oświadczenie na temat Collegium Gostomianum i X Zjazdu Absolwentów.

Wydarzenie rozpoczęło się od mszy świętej w sandomierskiej Bazylice Katedralnej. Koncelebrze przewodniczył ksiądz biskup Edward Frankowski, który wygłosił homilię. Po zakończeniu mszy św. uczestnicy zjazdu przy akompaniamencie Sandomierskiej Orkiestry Dętej prowadzeni przez poczty sztandarowe szkoły przeszli ulicami Starego Miasta do budynku liceum. W sali gimnastycznej rozpoczęła się część oficjalna: minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych pedagogów i absolwentów, a następnie organizatorzy i zaproszeni goście wygłosili swoje przemówienia. Wybitni absolwenci i byli nauczyciele szkoły zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi od  Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Poseł Marek Kwitek wystosował osobiste listy dla dwóch absolwentów: dr. hab. n. medycznych Piotra Sobolewskiego i prof. dr med. univ. Arkadiusza Miernika. Wszystkim absolwentom, którzy ukończyli szkołę co najmniej 50 lat temu i wzięli udział w Zjeździe, Kapituła Stowarzyszenia Confraternitas Gostomianum wręczyła okolicznościowe Dyplomy Matury. Sponsorem druku dyplomów był prof. Stanisław Adamczak. Wręczono trzydzieści dwa dyplomy. Laureatom konkursu wiedzy o Collegium Gostomianum stowarzyszenie ufundowało nagrody. Zostały one wręczone podczas zjazdu. W dalszej części uroczystości I LO Collegium Gostomianum i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu zawarły porozumienie o wzajemnej współpracy, na mocy którego uczelnia będzie sprawować opiekę naukową merytoryczną nad nauką przedmiotów przyrodniczych w liceum. Porozumienie podpisali dziekan wydziału pani dr Małgorzata Makowska-Brzychczyki dyrektor szkoły Pan Krzysztof Zieliński. Występ chóru CG pod batutą Wojciecha Kawy uświetnił i urozmaicił część oficjalną uroczystości.  Po niej zaproszeni goście zostali zaproszeni na tort, ciasto i kawę do pokoju nauczycielskiego. Cierpliwość tych, którzy wytrwali do końca uroczystości, została nagrodzona wspólnym zdjęciem absolwentów przed budynkiem szkoły. Zdjęcie będzie wykorzystane w projekcie kalendarza Collegium Gostomianum na 2018 rok. Część nieoficjalna – zwiedzanie szkoły, rozmowy ze swoimi wychowawcami i profesorami, spotkania klasowe mniejszych i większych grupach – trwały od rana do późnego popołudnia. Sandomierz, a zwłaszcza Stare Miasto, żyły X Zjazdem Absolwentów Collegium Gostomianum. Wieczorem w hali sportowej przy ul. Patkowskiego rozpoczął się Bal Absolwentów. Zespół muzyczny z Kielc, smaczne jedzenie, tort i toast okolicznościowyoraz przynależność do wielkiej rodziny absolwentów CG zapewniły niesamowitą atmosferę podczas balu. Prawie 300 osób wesoło bawiłosię aż do rana.

Kapituła CG