BUDŻET XI ZJAZDU ABSOLWENTÓW CG 2022 - rozliczenie

P O D Z I Ę K O W A N I E

==========================================================================================

Szczególne podziękowania kierujemy do społeczności I Liceum  Ogólnokształcącego Collegium Gostominum w Sandomierzu, Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Pracowników administracji i obsługi oraz Uczniów. Bez Waszej pomocy i zaangażowania przygotowanie i zorganizowanie XI Zjazdu Absolwentów nie byłoby możliwe.

==========================================================================================

KOMUNIKAT

Informuję, że gdyby ktoś z absolwentów chciał otrzymać komplet wydawnictw i upominków, przygotowanych na XI Zjazd Absolwentów, to proszę zgłaszać się w szkole do prof. Waldemara Białousza (pracownia historyczna na parterze) lub do Wojciecha Czerwca w hurtowni WILMAX przy ulicy Ogrodowej 1. Koszt zestawu 50 zł. Zapraszamy

==========================================================================================

zbiorowe sala

zbiorowe