Historia

Tylko w naszej pamięci możemy odnaleźć pogubione ścieżki dawnych przeżyć, tę przeszłość, o której mówi Norwid, że "wieczność jest dobą, wrócli Ideą, nie powróci sobą". Bo przeszłość nie wraca, to my wracamy w miniony czas wspomnieniem, które jest zapisem naszej pamięci. To z tej serdecznej pamięci o naszej szkole, o gimnazjum i liceum sandomierskim zrodziły się myśli zwoływania dawnych jej "scholarów".