Dyplomy 2008

Każdy dyplom jest numerowany. Print

Dotychczas dyplomy takie otrzymali w poszczególnych latach następujący Absolwenci:

nr imię i nazwisko rok
matury
nr imię i nazwisko rok
matury
 W roku 2008  167  Andrzej Skolnicki
 1959
 128  Marian Poloński
 1951  168  Kazimierz Paw
 1954
 129  Bogusława Szewczyk (Świerk)
 1951  169  Stanisław Zbierada
 1958
 130  Edward Wróbel
 1951  170  Adela Szymańska (Krzesimowska)
 1959
 131  Zbigniew Gimpel
 1952  171  Bogusław Staroń
 1956
 132  Józef Łygaś
 1952  172  Ewa Dziubińska (Podsiadło)
 1960
 133  Marcin Nurowski
 1952  173  Andrzej Kaczmarski
 1958
 134  Janusz Pawelec
 1952  174  Jacek Socha
 1954
 135
 Jerzy Lenartowicz
 1953  175  Lesław Brodowski
 1962
 136  Stanisałw Tobrucki
 1953  176  Bogusław Nowak
 1962
 137  Eugeniusz Zając
 1953  177  Halina Wójcikowska-Chwałek
 1960
 138  Jerzy Szemraj
 1954  178  Ryszard Kosiarski
 1962
 139  Marian Ciastek
 1955  179  Ryszard Banajski
 1962
 140  Krzysztof Guz
 1955  180  Wojcech Dziewczopolski
 1956
 141  Jerzy Młodożeniec
 1955  181  Maria Grad (Żmuda)
 1962
 142
 Adam Sarzyński
 1955  182  Henryka Jankowska (Bednarska)
 1961
 143  Kazimierz Zdzisław Skowron
 1955  183  Anna Czerwińska (Chałupczak)
 1962
 144  Jan Frańczak
 1956  184  Tadeusz Pokrzywa
 1960
 145  Ryszard Kaczor
 1956  185  Andrzej Achenbach
 1956
 146  Jan Kolasa
 1956  186  Janina Achenbach (Górska)
 1961
 147  Jacek Piotr Mazur
 1956  187  Anna Marek (Pawłowska)
 1962
 148
 Stefan Czajka
 1957  188  Marian Wójcik
 1959
 149
 Stanisałw Góras
 1957  189  Wanda Bielecka (Nowakowska)
 1960
 150
 Jerzy Kortyka
 1957  190  Krzysztof Nizielski
 1958
 151  Bolesław Szyprowski
 1957  191  Jan Nowak
 1961
 152
 ks. Wacław Krzysztofik
 1947  192  Lucuyna Żmuda (Tinc)
 1961
 153
 Zbigniew Rzepecki
 1948  193  Antoni Żmuda
 1956
 154
 Tadeusz Olszewski
 1961  194  Marian Bosak
 1954
 155  Wenacjusz Wójcik
 1962  195  Ewa Kralkowska (Steinert)
 1959
 156  Henryk Pargieła
 1959  196  Józefa Soroka (Gorycka)
 1962
 157  Zbigniew Piorun
 1962  197  Maria Cyranowska (Socha)
 1962
 158  Jan Bryła
 1958  198  Leszek Wolski
 1958
 159  Józef Bieniek
 1958  199  Włodzimierz LIpowski
 1962
 160  Stefan Broda
 1957  200  Leszek Sender
 1959
 161  Marian Galant
 1953  201  Daniela Tysa (Majewska)
 1961
 162  Janusz Wiciński
 1961  202  Jerzy Sobieraj
 1978
 163  Maria Komerska (Kurosad)
 1962  203    
 164  Anna Karelus (Pazder)  1962  204  Stefan Łukasiewicz
 1951
 165  Jan Kocielski  1950  205  Henryk Gałach
 1962
 166  Teresa Kowalik-Gąska  1959  206  Joanna Makuła (Tomczyk)
 1962