Dyplomy 2001-2008

Każdy dyplom jest numerowany. Print

Dotychczas dyplomy takie otrzymali w poszczególnych latach następujący Absolwenci:

nr imię i nazwisko rok
matury
nr imię i nazwisko rok
matury
 W roku 2001  
 63  Wojciech Targowski
 1946  W roku 2008
 64 Krzysztof Fus
 1959  93  Mieczysław Kordos
 1942
 65 Henryk Łyczek
 1950  94  Alina Cień (Wesołowska)
 1944
 66 Barbara Pfeiffer
 1967  95  Stanisław Kilijański
 1944
  W roku 2002  96  Zdzisław Prochowski
 1944
 67  Antoni Broda
 1927  97  Krystyna Kotela-Baba
 1944
 68  Tadeusz Gaj
 1946  98  Nikodem Nowakowski
 1946
 69  ks. Józef Krasiński
 1950  99  Alina Słapczyńska (Lipowska)
 1946
 70
 
   100  Stanisław Sobaszek
 1946
 W roku 2003  101  Maria Włudarska (Witkowska)
 1947
 71  Henryk Durda
 1953  102  Teresa Piotrowska (Sokołowska)
 1947
 72  Stanisław Hejda
 1953  103  Jerzy Bielejec
 1948
 73  Stanisałw Muciek
 1953  104  Jan Jasiński
 1948
 74  Wiesław Kamys
 1953  105  Wiesław Jura
 1948
 75  Janusz Pawłowski
 1953  106  ks. Henryk Wójtowicz
 1948
 76  Marian Socha
 1953  107  Ryszard Pałacha
 1948
 77
 Roman Swacha
 1953  108  Maria Radomska
 1948
 78  Władysław Wróblewski
 1953  109  Jarosałw Zeniuk
 1948
 79  Janusz Paruch
 1953  110  Stanisław Grelewski
 1949
 80  Eugeniusz Zając
 1953  111  Zygmunt Hebdzyński
 1949
 81  Henryk Bażant
 1963  112  Krystyna Januszewska (Sokolnicka)
 1949
 82  Stanisław Turbakiewicz
 1953  113  Adam Fijałkowski
 1950
 W roku 2004  114  Jerzy Jackowski
 1950
83
 Kazimierz Malanowski
 1953  115  Stefan Jakowski
 1950
84
 Józef Zbigniew Fularski
 1937  116  Marianna Janiuk (Kiliańska)
 1950
85
 Jerzy Fularski
 1935  117  Janusz Kamocki
 1946
86
 Marian Krasoń
 1954  118  Zofia Kuszta (Krakowiak)
 1950
87
 Mieczysław Kuchta
 1954  119  Stanisław Morawski
 1950
88
 Lucjan Podraza
 1954  120  Henryk Sobolewski
 1950
89
 Tadeusz Sroka
 1954  121  Anna Stolińska (Garbacz)
 1950
  W roku 2005  122  Maciej Ścisło
 1950
 90  Marian Zdyb
 1971  123  Jerzy Świerk
 1950
 W roku 2006  124  Tadeusz Fiołek
 1951
91  Krystyna Wachowicz (Gospodarczyk)
 1946  125  Krystyna Jaworek (Wieczorek)
 1951
 W roku 2007  126  Maciej Kwasek
 1951
92  Stanisław Płaza
 1956  127  Rafał Mrozowski
 1951