Dyplomy 1993-1999

Każdy dyplom jest numerowany. Print

Dotychczas dyplomy takie otrzymali w poszczególnych latach następujący Absolwenci:

nr imię i nazwisko rok
matury
nr imię i nazwisko rok
matury
 W roku 1993 
 W roku 1996
 1  Adam Bień
 1922  32  Danuta Bień-Łaszcz
 1946
 2  Wojciech Lipowski
 1924  33  Władysław Wańkowski
 1941 TN
 3  Kazimierz Targowski
 1931  34  Janina Ciszkiewica (Smolarek)
 1947
  W roku 1994 
   35  Rajmund Aschenbrenner
 1947
 4  ks. Michał Krakowiak  1922  36  Stanisław Bińczak
 1939
 5  Włodzimierz Cybulski  1924  37  Stefan Głód
 1939
 6  Franciszek Kamiński
 1923  38  Witold Hadam
 1946
 7  Adam Bochniak
 1934  39  Stanisław Jękot
 1947
 8  Stanisłw Szwarc-Bronikowski
 1936  40  Jan Mazur
 1936
 9  Wacław Czosnek
 1933  41  Henryk Sapielak  1931
10  Ludwik Grzesiak
 1933  42  Andrzej Schinzel
 1953
11  Edward Lisowski
 TN  W roku 1997
12  Wanda Madejczyk 1946  43  ks. bp. Marian Zimałek
 1950
  W roku 1995
 44  Wiesław Mysliwski
 1951
13  Janina Bażant
 TN  45  Adam Myjak
 1955
14  Andrzej Chudy
 1935  46  Bolesław Garboś
 1936
15  Jan Duliński
 1938  47  Anna Dryll (Szymańska)
 1946
16  Halina Horodyska
 TN  48  Wiesław Grądzki
 1952
17  Tadeusz Jórasz
 1935  49  Tadeusz Dryll
 1946
18  Zygmunt Kamys
 1932  50  ks. Marian Mazgaj
 1948
19  Julian Kawalec
 1935   W roku 1998
20  Edward Tłustochowski
 1937  51  Zdzisałw Trębski
 1954
21  Henryka Wałek (Gwóżdż)
 1946  52  Barbara Lisowska-Paterek
 1962
22  Józef Wnuczek
 1936  53  Elżbieta Żak (Kwasek)
 1966
23  Jakub Wilczek
 1932  54  Alicja Borek (Śmiszek)
 1972
24  Jerzy Zadorecki  1935  54  Barbara Pindur (Sadecka)  1966
25  Edward Pilarski  1938  55  Jadwiga Satławska (Sabat)
 1968
26  Henryk Pilarski  1938  56  Anna Sawicka
 1968
27  Jan Barański  1939  57  Marek Krakowiak
 1982
28  Bolesław Rutkowski  1939   W roku 1999
29  Mieczysław Młudzik  1939  58  Maria Sawicka-Biernacka
 1965
30
 Piotr Sierant  1948  59  Aleksander Bęc
 1953
31  Jerzy Cederbaum  1926  60    

 
   61  Jerzy Borowski
 1968