Władze


Kapituła
Kanclerz Janusz Sobolewski
Wicekanclerz Wojciech Czerwiec
Kwestor  Grzegorz Łuczak
 
 
 Komisja rewizyjna
   Borek Alicja
   Galant Marian
   Pindur Barbara