Kalendarze

Stowarzyszenie jest wydawcą kalendarza planszowego z wizerunkiem budynku Collegium Gostomianum. Udaje się to dzięki zaangażowaniu sponsorów finansujących koszty składu i druku kalendarzy. Sponsorami kalendarza są Urząd Miejski w Sandomierzu, Politechnika Świętokrzyska, Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, Karpacka Spółka Gazownictwa Oddział w Sandomierzu, Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. oraz Rada Rodziców I-go Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu. Kapituła przekazuje nieodpłatnie dużą część nakładu kalendarza szkole dla nauczycieli, pracowników i uczniów. Nasze kalendarze kolportowane są również do absolwentów szkoły, którzy mieszkają w różnych państwach. Promują Sandomierz i Collegium Gostomianum w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie i w wielu państwach europejskich.

Kalendarze 2012-2020