rok_70

Matura 1970

W wyniku reformy szkolnictwa wydłużono naukę w szkołach podstawowych, co spowodowało, że w tym roku szkolnym nie było matur