rok_61

Matura 1961

Klasa XI a

1. Bednarska Henryka
2. Dudek Krystyna
3. Gałęza Maciej
4. Gierak Bronisław
5. Górska Janina
6. Jastrzębska Joanna
7. Klecha Tadeusz
8. Klimkiewicz Marta
9. Kozakiewicz Maciej
10. Kozłowska Anna
11. Kuszczyk Jadwiga
12. Kwietniewski Aleksander
13. Leśniak Wiesław
14. Majewska Maria
15. Mazur Zenon
16. Marzec Czesław
17. Niewitowska Leokadia
18. Oleszek Helena
19. Olszewski Tadeusz
20. Piątkiewicz Krzysztof
21. Piętowska Teresa
22. Ryba Krystyna
23. Smolińska Teresa
24. Smoliński Tadeusz
25. Tinz Lucyna
26. Woźniak Anna
27. Żmuda Zofia

Klasa XI b

1. Adamiec Krystyna
2. Bęc Danuta
3. Borowy Andrzej
4. Brzyszcz Maria
5. Budzyń Waldemar
6. Bugaj Janina
7. Cendrowska Magdalena
8. Dura Andrzej
9. Frańczak Anna
10. Frańczak Irena
11. Figiel Lucjan
12. Krakowiak Teodozja
13. Kierzkowska Maria
14. Kukiełka Włodzimierz
15. Makarewicz Zygmunt
16. Miękina Wiesław
17. Majewska Daniela
18. Nierubiec Włodzimierz
19. Nowak Jan
20. Schinzel Władysław
21. Sender Ryszard
22. Sender Krystyna
23. Szkutnicka Krystyna
24. Wiącek Krystyna
25. Wiciński Jan
26. Zwierzyk Andrzej
27. Żulińska Teresa
28. Jońca Krystyna
29. Gałęza Janusz
30. Ziemnicki Zdzisław