rok_52

Matura 1952

Klasa XI a

1. Biernat Stanisław
2. Biernat Zdzisław
3. Bryk Wacław
4. Cetnarski Jerzy
5. Drozd Zdzisław
6. Hołuba Michał
7. Kaczmarski Stanisław
8. Koselak Marian
9. Maciąg Gustaw
10. Małys Zbigniew
11. Misiak Bogusław
12. Nurowski Marcin
13. Pakulski Marek
14. Prawda Henryk
15. Ramus Roman
16. Rogowski Henryk
17. Słowik Stanisław
18. Świercz Piotr
19. Turkot Stanisław
20. Wiśniewski Edward
21. Zberaz Ryszard

Klasa XI b

1. Bąk Adam
2. Cieśla Eugeniusz
3. Ćmielewski Wiktor
4. Chmiel Henryk
5. Gimpel Zbigniew
6. Grądzki Wiesław
7. Gorzelewski Andrzej
8. Kiliański Lucjan
9. Kozłowski Bonifacy
10. Krakowiak Marian
11. Krysa Zygmunt
12. Łygas Józef
13. Pawelec Janusz
14. Stawiarski Stanisław
15. Sękul Zdzisław
16. Smardz Romuald
17. Wyrazik Jan
18. Zdzienicki Bohdan
19. Zuber Adam