tablica

Print

Kapituła Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego Confraternitas Gostomianum w Sandomierzu informuje, że z inicjatywy dyrekcji Collegium Gostomianum jedna z pracowni szkolnych będzie miała patrona w osobie ks. biskupa Mariana Zimałka (1931-2008)*, wybitnego absolwenta szkoły, biskupa pomocniczego Diecezji Sandomierskiej. Została zamówiona tablica okolicznościowa z marmuru, która będzie wmurowana przed w/w pracownią. Pan Krzysztof Zieliński Dyrektor Collegium Gostomianum zwrócił się z prośbą do kapituły stowarzyszenia o rozpropagowanie tej inicjatywy i pomoc w sfinansowaniu tablicy.

Szanownych Absolwentów prosimy o dokonywanie wpłat w terminie do 30 kwietnia 2019 r. na konto stowarzyszenia nr

12 1240 2786 1111 0010 4280 8869

Akt poświęcenia pracowni i tablicy przewidziany jest podczas uroczystości pożegnania abiturientów CG
w kwietniu 2019 r.

*Uczęszczał do gimnazjum im. Kochanowskiego w Radomiu, w 1948 wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, gdzie otrzymał świadectwo maturalne. Święceńprezbiteratu udzielił mu 29 maja 1955 w katedrze sandomierskiej biskup Jan Kanty Lorek. Został skierowany na studia prawa kanonicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1959 uzyskał doktorat. W latach 1959–1968 był notariuszem Sądu Biskupiego w Sandomierzu. W latach 1959-1973 pracował jako prefekt młodzieży sandomierskich szkół średnich i pomaturalnych. W latach 1968–1972 był dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. W latach 1968–1973 pełnił funkcje rektorakościoła św. Ducha i kapelana szpitala w Sandomierzu. Od 1972 był profesorem w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. W 1973 został mianowany wicerektorem, a trzy lata później rektorem tego seminarium. Działał również jako moderator Diecezjalnego Ośrodka Powołań, był egzaminatorem prosynodalnym i sędzią Sądu Biskupiego. W 1976 wszedł do Kapituły Katedralnej Sandomierskiej jako kanonik gremialny. Pełnił funkcję konsultora Trybunału Prymasowskiego, był członkiem diecezjalnej Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. 30 kwietnia 1987 został ogłoszony biskupem pomocniczymdiecezji sandomiersko-radomskiej. 8 maja 1987 przyjął w Radomiu święcenia biskupie z rąk kardynała Józefa Glempa. 25 marca 1992 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji sandomierskiej. 29 grudnia 2007 papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z obowiązków biskupa pomocniczego sandomierskiego. W 2005 uzyskał tytuł honorowego obywatelaSandomierza.