Dyplomy 2018

Każdy dyplom jest numerowany Print

Dotychczas dyplomy takie otrzymali w poszczególnych latach następujący Absolwenci:

 nr
dyp.
imię i nazwisko rok
matury
 nr
dyp.
imię i nazwisko rok
matury
 W roku 2018 
 284  Teresa Sierant-Liwoch  1968  308  Tomasz Huk  1968
 285  Teresa Osman  
 1968  309  Zofia Szymonik-Gierczak  1968
 286  Zdzisław Socha  1968  310  Kazimierz Pirek  1968
 287  Witold Lidwa
 1968  311  Andrzej Bidas  1968
 288  Zofia Fietko  1968  312  Teresa Rzęsa-Wnuk  1968
 289  Kazimiera Lipiec-Zdyb
 1968  313  Maria Oszczudlowska-Duma  1968
 290
 Regina Wróbel-Książek  1968  314  Wiesława Bryk  1968
 291  Marzena Szubert-Uguz  1968  315  Janusz Szczotka  1968
 292  Zofia Goras-Malec  1968  316  Ryszard Kiliański  1968
 293  Ewa Kossowska-Sierokosz  1968  317  Ewa Żyła-Wiącek  1968
 294  Janusz Sierokosz  1968  318  Maria Płachta-Hawrysiewicz  1968
 295  Alicja Adamek-Kowalska  1968  319  Halina Juda Mościcka  1968
 296  Jerzy Sadecki  1968  320  Zofia Winiarczyk Sokołowska
 1968
 297
 Kazimierz Gałka  1968  321  Józefa Witkowska  1968
 298  Marek Kros  1968  322  Kazimierz Płaza  1968
 299  Roman Duma  1968  323  Urszula Sołtyk Bielecka  1968
 300  Andrzej Dryl  1968  324  Zdzisław Kwasek  1968
 301  Maria Podsiadło-Kubik  1968  325
 Stanisław Jungiewicz  1968
 302  Jadwiga Kwiecień  1968  326  Andrzej Krzesimowski  1968
 303  Tadeusz Kęsicki  1968  327  Stanisława Broś-Ossowska  1968
 304  Halina Fijas-Piotrowska  1968  328  Maria Majkowska Zwolska  1968
 305  Elżbieta Lasota  1968  329  Agnieszka Nasternak-Czachor  1968
 306  Janina Czarnecka-Tyra  1968  330  Anna Smardz-Piórkowska  1968
 307  Grażyna Wiernicka  1968  331  Zenona Szczauba-Kłos
 1968
       332  Maria Ozdoba
 1968