5_Matura_rocznik_1968

Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów Matura 1968 informuje, że w dniu 21.06.2018 odbyło się kolejne zebranie organizacyjne, w którym wzięli udział:

  1. Jerzy Borowski
  2. Roman Duma
  3. Andrzej Krzesimowski
  4. Kazimierz Płaza
  5. Janusz Sierokosz

Spotkanie Absolwentów rozpocznie się 8 września br. o godz. 14.00 mszą św. za dusze ś. p. zmarłych profesorów i uczniów w kościele św. Ducha przy ulicy Opatowskiej. Po mszy św. nastąpi przejście do budynku szkoły gdzie cała uroczystość będzie kontynuowana (razem z uroczystym obiadem).

Kolejne spotkanie organizacyjne w sierpniu br. Zapraszamy Koleżanki i Kolegów.

Zapytania prosimy kierować na numer telefonu 795 143 580.

Komitet Organizacyjny Zjazdu.

Roman Duma