4_Matura_rocznik_1968

Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów Matura 1968 informuje, że w dniu 7.06.2018 odbyło się kolejne zebranie organizacyjne, w którym wzięli udział:

 1. Jerzy Borowski
 2. Roman Duma
 3. Maria Duma (Oszczudłowska)
 4. Zofia Fietko
 5. Ryszard Kiliański
 6. Andrzej Krzesimowski
 7. Maria Kubik (Podsiadło)
 8. Kazimierz Płaza
 9. Janusz Sierokosz

Potwierdzono, że zjazd odbędzie się 8 września br. i rozpocznie się o godz. 14.00 mszą św. za dusze ś.p. zmarłych profesorów i uczniów w kościele św. Ducha przy ulicy Opatowskiej. Pozostałe szczegóły zostaną podane w następnym komunikacie.

Pozostałe informacje:

 • koszt uczestnictwa (wpisowe) ustalono na 150 zł
 • wpłatę należy dokonać do 10 sierpnia 2018 na konto Confraternitas Gostomianum, numer konta:

  12 1240 2786 1111 0010 4280 8869, koniecznie z dopiskiem „matura 1968”

 • zapytania prosimy kierować na numer telefonu: 795 143 580.

Kolejne spotkanie organizacyjne już za tydzień 14.06.2018 o godz. 17-tej w restauracji Flisak.
Zapraszamy Koleżanki i Kolegów.

Dziękuję w imieniu Kolegów.

Roman Duma