3_Matura_rocznik_1968

Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów Matura 1968 informuje, że w dniu 7 maja br. odbyło się kolejne zebranie organizacyjne, w którym wzięli udział:

 1. Jerzy Borowski
 2. Roman Duma
 3. Maria Duma (Oszczudłowska)
 4. Zofia Fietko
 5. Ryszard Kiliański
 6. Andrzej Krzesimowski
 7. Maria Kubik (Podsiadło)
 8. Zofia Malec (Goras)
 9. Kazimierz Płaza
 10. Ewa Sierokosz (Kossowska)
 11. Janusz Sierokosz

Ustalono, że zjazd 8 września rozpocznie się o godz. 14.00 mszą św. za dusze ś. p. zmarłych profesorów i uczniów w kościele św. Ducha. Po mszy św. uczestnicy zjazdu przejdą do szkoły, gdzie odbędzie się spotkanie z dyrekcją, profesorami. Przewidziane jest wspólne zdjęcie i zwiedzanie szkoły. Dalsza część zjazdu odbędzie się w restauracji Flisak na Małym Rynku. Wszystkich Absolwentów rocznika maturalnego 1968 serdecznie zapraszamy. Wszystkie szczegóły (wysokość opłaty, numer konta. itp.) zostaną podane po kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w dniu 7 czerwca br. w restauracji Flisak.

Komitet Organizacyjny