Dyplomy 2012-2017

Każdy dyplom jest numerowany Print

Dotychczas dyplomy takie otrzymali w poszczególnych latach następujący Absolwenci:

 nr imię i nazwisko rok
matury
 nr imię i nazwisko rok
matury
 W roku 2012  W roku 2017
 60  Ryszard Bochniak
 0000  251  Stanisław Bukowski 
 1954
 62  Wiesław Bulira
   252  Waldemar Budzyń  1961
 70  Maria Kuryłowicz (Ciak)
   253  Jacenty Adamczak  1963
 203  Grażyna Kuziora (Pazder)
   254  Jacek Bijak  1963
  W roku 2015  255  Stanisław Biernat  1963
 207  Krystyna Kwiatkowska
 1962  256  Zofia Godlewska  1963
 208  Maria Lipowska (Smardz)
 1962  257  Stefan Kwiatkowski
 1963
 209
 Elżbieta Łukawska (Sapielak)
 1962  258  Jan Łopatka
 1963
 210  Małgorzata Nagaj (Ulok)
 1962  259  Krystyna Maciurzyńska
 1963
 211  Zofia Piechowicz (Malecka)
 1962  260  Krystyna Mularczyk
 1963
 212  Małgorzata Szczygieł (Fus)
 1962  261  Janina Wójcik
 1963
 213  Jerzy Wasilewski
 1962  262  Zbigniew Zdyb  1963
 214  Henryk Woźniak
 1962  263  Halina Żugaj-Smyk
 1963
 215  Tadeusz Zdyb
 1962  264  Edward Ferenc
 1964
 216
 Jan Zwierzyk
 1962  265  Aleksandra Gilewska-Czupryna
 1964
  W roku 2016  266  Stanisłwa Lis
 1964
 217  Stanisłw Adamczak
 1966  267  Anna Piotrowska
 1964
 218  Halina Badzioch (Piskor)
 1966  268  Anna Żak
 1964
 219  Jerzy Broda
 1966  269  Dionizy Sianiawa
 1965
 220  Jacek Cieślik
 1966  270  Krystyna Warzycka
 1965
 221
 Teresa Draguła (Kalita)
 1966  271  Adam Chmielowiec
 1966
 224  Marek Hara
 1966  272  Krystyna Pawłowska-Awakowicz
 1966
 225
 Stanisław Justyniarski
 1966  273  Bogusław Gąsior
 1966
 226
 Maria Kamińska (Ferenz)
 1966  274  Marek Rożek
 1966
 227
 Ireneusz Kiliański
 1966  275  Alicja Adamczak
 1967
 228  Ewa Kołodziej (Jasicka)
 1966  276  Elżbieta Bednarz-Nocoń
 1967
 229 Maria Koper (Palińska)
 1966  277
 Stanisław Cukierski
 1967
 230 Marek Kowalski
 1966  278  Lucyna Dusza
 1967
 231  Janina Krogulec (Kołacz)
 1966  279  Grażyna Kieres
 1967
 232  Bożena Malecka (Bednarska)
 1966  280  Stanisław Łętowski
 1967
 233  Jan Matusiak
 1966  281  Wojciech Szaraniec
 1967
 234  Halina Mazur (Piorun)
 1966  282  Zdzisława Świszczorowska
 1967
 235  Mirosław Pacholczak
 1966  283  Jan Zawada
 1967
 236  Stanisław Piątek
 1966  
   
 237  Zuzanna Polok (Marzec)
 1966  


 238  Bogusław Procak
 1966  
 

 239  Marek Smakowski
 1966    

 240  Roman Smalera  1966      
 241  Mirosław Smoliński  1966      
 242  Maria Stąsiek  1966      
 243  Maria Szydłowska (Wlazłowicz) 1966      
 244  Lucyna Stępień (Rybak)  1966      
 245  Anna Śliwka (Mazur)  1966      
 246  Zbigniew Werfel  1966      
 247  Stanisław Zaręba  1966      
 248  Maria Zięba (Brzoza)  1966      
 249  Halina Mazurek  1966      
 250  Stanisław Mazur  1966