Sławni wychowankowie

 1. Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak
 2. ks. Aleksander Bastrzykowski
 3. Antoni Gustaw Bem
 4. Adam Bień
 5. Jerzy Borowski
 6. Tomasz Burek
 7. Wincenty Burek
 8. Prof. dr hab. Henryk Chałupczak
 9. Andrzej Chudy
 10. Leon Cieśla
 11. Halina Mazur z domu Domagała
 12. Ppor. Stefan Paweł Frajndt
 13. Mieczysław Frenkiel
 14. Jerzy Fularski
 15. Józef Zbigniew Fularski
 16. Bolesław Garboś
 17. Ks. prof. dr hab. Wincenty Granat
 18. Ks. Kazimierz Grelewski
 19. Ks. dr Stefan Grelewski
 20. Gen. dyw. Franciszek Kamiński
 21. Dr Janusz Kamocki
 22. Franciszek Kassak
 23. Julian Kawalec
 24. Ppor. Tadeusz Kołecki
 25. Roman Koseła
 26. Ewa Kralkowska z domu Steinert
 27. Ks. prof. dr hab. Józef Krasiński
 28. Sandomierscy Królowie
  • Tadeusz Król
  • Wacław Król
  • Roman Król
  • Daniel Król
 29. Czesław Latawiec
 30. Wojciech Lipowski
 31. Wanda Madejczyk z domu Sołhaj
 32. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Malanowski
 33. Ks. Marian Mazgaj
 34. Halina Mazur z d. Domagała
 35. Ks. inf. płk. Stanisław Julian Michalski
 36. Bł. ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń
 37. Stanisław Młodożeniec
 38. Profesor Adam Myjak
 39. Wiesław Myśliwski
 40. Nikodem Marian Nowakowski
 41. Marcin Nurowski
 42. Ks. prof. dr hab. Józef Pastuszka
 43. Aleksander Patkowski
 44. Prof. dr hab. inż. Stanisław Płaza
 45. Prof. dr hab. Zdzisław Prochowski
 46. Bł. ks. Antoni Rewera
 47. Prof. dr hab. Andrzej Schinzel
 48. Leon Sobieraj
 49. Rodzina Sobolewskich w Sandomierzu
  • Janusz Sobolewski
  • Kazimierz Sobolewski
  • Stanisław Władysław Sobolewski
  • Wincenty Bolesław Sobolewski
 50. Mieczysław Szpakiewicz
 51. Stanisław Szwarc-Bronikowski
 52. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szaraniec
 53. Ks. prof. dr Adam Szymański
 54. Gen. bryg. dr n. med. Zbigniew Bogusław Teter
 55. Ks. bp prof. dr hab. Walenty Wójcik
 56. Ks. prof. dr hab. Henryk Wójtowicz
 57. Ks. Andrzej Wyrzykowski
 58. Jerzy Zalewski
 59. Prof. dr hab. Marian Zdyb
 60. Ks. bp Marian Kazimierz Zimałek