Pracownia komputerowa

09-06-2013
Sandomierz, dnia 10 czerwca 2013 r.

Szanowna/y Koleżanko/Kolego

Kapituła Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego „Confraternitas Gostomianum” w Sandomierzu zwraca się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości sfinansowania wyposażenia pracowni informatycznej Collegium Gostomianum (zakup 15 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem). Koszt przedsięwzięcia w ramach projektu to tylko 5250 zł, co stanowi wyjątkową okazję wymiany przestarzałych i niespełniających obecnych standardów komputerów. Niestety szkoła nie posiada środków na ten cel, dlatego zwróciła się do nas.

Gdyby Szanowna/y Koleżanka/Kolega uznał/a, że to, co proponujemy ma sens, to proszę wpłacić dowolną kwotę na konto Stowarzyszenia Wychowanków „Confraternitas Gostomianum” 27-600 Sandomierz, Długosza 7

nr: 12 1240 2786 1111 0010 4280 8869

z dopiskiem „pracownia” w tytule przelewu.

Z pozdrowieniami Kanclerz Kapituły CG
Janusz Sobolewski