Nowy skład Kapituły

15-10-2012

W związku z rezygnacją dotychczasowych członków Kapituły kolegów Jerzego Sobieraja – Kanclerza oraz Kazimierza Muchy – Wicekanclerza pozostali członkowie Kapituły dokooptowali do swojego grona kolegę Grzegorza Łuczaka (na podstawie Statutu Stowarzyszenia). W dniu 6 marca 2013 Kapituła ukonstytuowała się na kadencję 2013-2017:

Janusz Sobolewski – Kanclerz; Wojciech Czerwiec – Wicekanclerz;

Grzegorz Łuczak – Kwestor