Zjazd - matura 1968

26-03-2018

50 lat po maturze

W dniu 9.03.2018 r. w Sandomierzu odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne Zjazdu Absolwentów, w którym wzięły udział następujące osoby:

1. Zofia Malec (Goras)
2. Maria Kubik (Podsiadło)
3. Jerzy Borowski
4. Roman Duma
5. Andrzej Krzesimowski
6. Kazimierz Płaza

Postanowiono zorganizować Zjazd Absolwentów rocznika maturalnego 1968 Collegium Gostomianum we wrześniu br. (dokładny termin zostanie określony na kolejnych spotkaniach Komitetu Organizacyjnego.

Następne spotkanie Komitetu Organizacyjnego odbędzie się w Sandomierzu w Restauracji Staromiejskiej w Rynku w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godzinie 17.00.

Komitet Organizacyjny zaprasza wszystkie osoby zainteresowane zjazdem do wzięcia udziału w spotkaniu. Celem spotkania będzie ustalenie terminu i szczegółów organizacji zjazdu.

================================================

W dniu 10.04.2018 odbyło się drugie spotkanie organizacyjne Zjazdu Absolwentów w składzie jak poprzednio uzupełnionym o obecność naszej koleżanki Marii Duma (Oszczudłowska). Ustalono, że Zjazd Absolwentów rocznika 1968 odbędzie się 8 września 2018 roku w restauracji Flisak na Małym Rynku.

Następne spotkanie komitetu organizacyjnego odbędzie się 7 maja br o godz. 17 w restauracji Flisak.

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów.

===============================================

Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów Matura 1968 informuje, że w dniu 7 maja br. odbyło się kolejne zebranie organizacyjne, w którym wzięli udział:

 1. Jerzy Borowski
 2. Roman Duma
 3. Maria Duma (Oszczudłowska)
 4. Zofia Fietko
 5. Ryszard Kiliański
 6. Andrzej Krzesimowski
 7. Maria Kubik (Podsiadło)
 8. Zofia Malec (Goras)
 9. Kazimierz Płaza
 10. Ewa Sierokosz (Kossowska)
 11. Janusz Sierokosz

Ustalono, że zjazd 8 września rozpocznie się o godz. 14.00 mszą św. za dusze ś. p. zmarłych profesorów i uczniów w kościele św. Ducha. Po mszy św. uczestnicy zjazdu przejdą do szkoły, gdzie odbędzie się spotkanie z dyrekcją, profesorami. Przewidziane jest wspólne zdjęcie i zwiedzanie szkoły. Dalsza część zjazdu odbędzie się w restauracji Flisak na Małym Rynku. Wszystkich Absolwentów rocznika maturalnego 1968 serdecznie zapraszamy. Wszystkie szczegóły (wysokość opłaty, numer konta. itp.) zostaną podane po kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w dniu 7 czerwca br. w restauracji Flisak.

Komitet Organizacyjny

=========================================

Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów Matura 1968 informuje, że w dniu 7.06.2018 odbyło się kolejne zebranie organizacyjne, w którym wzięli udział:

 1. Jerzy Borowski
 2. Roman Duma
 3. Maria Duma (Oszczudłowska)
 4. Zofia Fietko
 5. Ryszard Kiliański
 6. Andrzej Krzesimowski
 7. Maria Kubik (Podsiadło)
 8. Kazimierz Płaza
 9. Janusz Sierokosz

Potwierdzono, że zjazd odbędzie się 8 września br. i rozpocznie się o godz. 14.00 mszą św. za dusze ś.p. zmarłych profesorów i uczniów w kościele św. Ducha przy ulicy Opatowskiej. Pozostałe szczegóły zostaną podane w następnym komunikacie.

Pozostałe informacje:

 • koszt uczestnictwa (wpisowe) ustalono na 150 zł
 • wpłatę należy dokonać do 10 sierpnia 2018 na konto Confraternitas Gostomianum, numer konta:
12 1240 2786 1111 0010 4280 8869, koniecznie z dopiskiem „matura 1968
 • zapytania prosimy kierować na numer telefonu: 795 143 580.

Kolejne spotkanie organizacyjne już za tydzień 14.06.2018 o godz. 17-tej w restauracji Flisak.
Zapraszamy Koleżanki i Kolegów.

Dziękuję w imieniu Kolegów.

Roman Duma

==========================================

Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów Matura 1968 informuje, że w dniu 21.06.2018 odbyło się kolejne zebranie organizacyjne, w którym wzięli udział:

 1. Jerzy Borowski
 2. Roman Duma
 3. Andrzej Krzesimowski
 4. Kazimierz Płaza
 5. Janusz Sierokosz

Spotkanie Absolwentów rozpocznie się 8 września br. o godz. 14.00 mszą św. za dusze ś. p. zmarłych profesorów i uczniów w kościele św. Ducha przy ulicy Opatowskiej. Po mszy św. nastąpi przejście do budynku szkoły gdzie cała uroczystość będzie kontynuowana (razem z uroczystym obiadem).

Kolejne spotkanie organizacyjne w sierpniu br. Zapraszamy Koleżanki i Kolegów.

Zapytania prosimy kierować na numer telefonu 795 143 580.

Komitet Organizacyjny Zjazdu.