Honorowy Obywatel Miasta Sandomierz

15-10-2013

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sandomierz dla byłego Kanclerza Stowarzyszenia Confraternitas Gostomianum.

Najbardziej spektakularnym wydarzeniem w dziejach szkoły był obchodzony w 2002 roku jubileusz 400-lecia jej powstania. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Obchodów był ówczesny Kanclerz „Confraternitas Gostomianum” prof. Stanisław Adamczak, obecny rektor Politechniki Świętokrzyskiej. Uroczystości zgromadziły wielu znakomitych  gości i były połączone z VII Zjazdem Absolwentów, których przybyło do Sandomierza ponad tysiąc. Z okazji jubileuszu została wydana monografia „Collegium Gostomianum” zawierająca w czterech tomach historię szkoły, sylwetki nauczycieli i wychowanków, historię Stowarzyszenia i Komitetu Obchodów 400-lecia.


Zobacz