Nowa pracownia komputerowa w CG

25-09-2013

Nowa pracownia wyposażona jest w 15 komputerów.
To dar wychowanków szkoły.Do tej pory mieliśmy dwie pracownie komputerowe, ale starsza pochodziła jeszcze z 2002 roku. Sprzęt był przestrzały, dlatego nosiliśmy się z  zamiarem zamknięcia pracowni - mówi Krzysztof Zieliński, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum.

Z pomocą przyszli Absolwenci szkoły zrzeszeni w Stowarzyszeniu Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego „Confraternitas Gostomianum”, którzy zorganizowali zbiórkę wśród swoich kolegów. Za zebrane pieniądze - w sumie kilka tysięcy złotych kupili nowy sprzęt.Echo Dnia